Please enable Javascript to use this site
Menu
Hva er TPMS?
TPMS står for "Tire Pressure Monitoring System", som er et integrert system
for overvåking av dekktrykk.
Systemet forbedrer trafikksikkerheten og reduserer drivstofforbruket.
Lufttrykket har også innvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes
levetid. Korrekt dekktrykk gir dessuten lavere CO2-utslipp.

Detter er obligatorisk på alle nye biler (Fra 1. november 2014).

Direkte og indirekte TPMS:
Vi deler systemene inn i direkte og indirekte TPMS. Direkte TPMS overvåker
trykket og temperaturen med sensorer i hvert hjul.
Data overføres trådløst til bilens ECU og vises i bilførerens display.
Indirekte TPMS bruker eksisterende ESP/ABS sensorene for overføring av data.

Om bilen din bruker indirekte TPMS, så trenger du ikke kjøpe nye sensorer ved
kjøp av nytt hjulsett.
Har bilen direkte TPMS så trenger du nye sensorer. Ved kjøp av komplett hjulsett
i nettbutikken, vil du få tilbud om at vi skal montere dette for deg.
Da sparer du både tid og penger.

Om jeg trenger TPMS, men ikke ønsker å montere det?
Om du velger å ikke montere TPMS, så vil det oppstå en alarm hver gang du
starter bilen og en varsellampe vil lyse i bilens display.
Vi anbefaler å velge direkte TPMS om bilen er utstyrt med dette.

Trenger jeg TPMS til min bil?
Skriv inn ditt reg. nr og se om du trenger TPMS til din bil.